Miquelets3S’acosta el dia 11 de setembre i nosaltres volem dedicar la nostra entrada al blog a un col.lectiu que va destacar durant la guerra de succecció: els Miquelets.

Els Miquelets o Micalets, convertits a partir de la Guerra de Successió en Fusellers Voluntaris, o Fusellers de Muntanya, , eren els membres de la milícia de caràcter mercenari o voluntari, reclutada per les diputacions i juntes de la Corona d’Aragó, per a accions especials o com a reforç de les forces regulars.

L’origen del nom d’aquestes tropes irregulars no està molt clar de fet hi ha diverses hipòtsesis, us n’expliquem alguna d’elles :

Miquelot de Prats - Tant Francesc de Castellví a les seves «Narracions Històriques» com el Cronista Portuguès Don Francisco Manuel de Melo assenyalen el possible origen en temps de Ferran el Catòlic i el Papa Alexandre VI (del clan Borja). Citen que durant les Guerres del Regne de Nàpols, el Duc de Valentinois i Romanya; en Cèsar Borja (1475-1507), tingué un capità (probablement valencià encara que uns altres el fan fill de Prats de Lluçanès) anomenat Miquelot de Prats. Els soldats sota el seu comandament sembla ser que eren majoritàriament valencians i rebien l’apel·latiu de «Miquelets» com a diminutiu del nom del seu comandant.

El Pany de Miquelet - Hi ha qui pensa que el pany de les armes catalanes, l’anomenat «pany Miquelet»; creat a meitat del segle XVII, hauria donat el nom a aquesta tropa.

L’Arcàngel Miquel - Francesc Castellví també assenyala com a possible origen del nom l’especial devoció dels Miquelets per l’Arcàngel Sant Miquel. A la Tradició Cristiana, és l’àngel guerrer que vencé al Dimoni i protector del «Poble de Déu».

De Sant Miquel a Sant Miquel ... - Les dues diades de Sant Miquel (el 8 de maig que es celebra l’aparició i la del 29 de setembre que es celebren tots els Arcàngels i Sant Miquel en especial) coincidien amb la pujada i la baixada de les muntanyes dels pastors i els seus ramats. Era un bon moment per trobar feines al camp i els usos i costums no permetien contractar pagesos per anar a guerrejar. Aquells que no trobaven feina al camp es llogaven com a soldats professionals de la Guerra. Per escrits de l’època (finals segle XVII i inicis del XVIII) a on el Bisbe de Barcelona prohibia l’entrada de les colles de segadors a les esglésies rurals amb armes i banderes (estendards amb imatges de Sants o patrons) es pot deduir que aquests actuaven de Miquelets.

El Puig dels Miquelets - A la línia fronterera entre Molló (Ripollés) i Prats de Molló (Rosselló) hi ha el «Puig dels Miquelets» de 1630m (UTM z: 31T x: 453293 y: 4691946), al peu del qual hi havia un punt de reclutament d’aquest cos al llarg dels segles XVII i XVIII.

Guerra de les Germanies - Una altre de les teories refereix l’origen del nom «Miquelets» també al Regne de València i en concret a la Guerra de les Germanies (1520-1522).

Tot i les moltes teories sobre el nom, la primera constància documental del nom de Miquelets es remunta a l’any 1640, a la Guerra de Separació ( dels Segadors). Aleshores, amb l’objectiu d’enfrontar-se a les tropes de Felip IV de Castella, les autoritats catalanes van formar un cos de soldats irregulars amb el nom oficial de “Companyia d’Almogàvers”, però popularment foren més coneguts com a “Miquelets”.
Amb l’inici de la  Guerra de Successió després de la mort del darrer sobiràdels Àustries hispànics, Carles II (1700), dividí el Principat de Catalunya en dos bàndols : el de l’arxiduc Carles d’Àustria, el pretendent austríac , i el del duc Felip d’Anjou, el pretendent francès.

Els fusellers de muntanya, foren un cos declaradament austriacista durant el regnat del pretendent Carles III (1705-1713), fet que els comportà l’enemistat permanent dels filipistes,que controlaven viles fidels com ara Berga, Cervera, Manlleu oTalarn. Tanmateix, a la Catalunya Nord es formaren també unitats de fusellers de muntanya entre els catalans del sud filipistes que anaren a cercar empar sota l’exèrcit del Rei de França i entre els nordcatalans, que s’agruparen sovint sota el títol de Milícies burgeses del Rosselló o sota el Sometent general de les diferents comarques nordcatalanes.
En acabar la Guerra de Successió les accions dels Miquelets esdevingueren en una barreja de Guerra de guerrilles i bandolerisme que va ser combatut amb la creació de les Esquadres de Vilatans, sent una de les primeres les creades a Valls l’any 1719 com a cos particularment eficaç sota el comandament de Pere Anton Veciana. Un dels caps Miquelets més coneguts d’aquest període fou en Pere Joan Barceló i Anguera, conegut amb el sobrenom d’en Carrasclet.

L’any 2005 es va crear l’associació culturals dels Miquelets de Catalunya.Que té per objectiu fer reviure i honorar; mitjançant grups de recreació històrica, els soldats, milicians i civils que des del 1704 fins al divuit de setembre del 1714 (alguns fins i tot més enllà) van defensar les Constitucions, Drets, Llibertats i les Institucions dels catalans.