Aquest mes podreu trobar MATERIA bcn a diferents mitjans publicitaris;

EDICIÓ DIGITAL I EDICIÓ EN PAPER
EDICIÓ EN PAPER

I ENCARA NO ENS CONEIXEU? A què espereu?