Sabeu ón es troba aquest espai dins de la ciutat de Barcelona?
Si ho trobeu estareu a un barri de Barcelona amb identitat i caràcter propi. L´antic “Manxester català”, un dels motors econòmics de la Barcelona del XIX, la gran concentració fabril, la cuna del tèxtil, el protagonisme de la metal·lúrgia, del ferro i les naus industrials. Si ho trobeu podreu passejar per una de les rambles més antigues de la ciutat, per carrers tradicionals i entre edificis obrers i burgesos. Si ho trobeu no deixeu d´admirar aquest “nou” poble de Barcelona. 

Sabeu on és?